Uredba Evropske skupnosti o varstvu osebnih podatkov EU679/2016 (GDPR)

Pravno obvestilo za uporabnike storitev –Izjava o varstvu osebnih podatkov

Spoštovani pacienti, uporabniki fizioterapevtskih storitev v Fizioterapiji Pogačar, na naslovu Cesta Ceneta Štuparja 2A, Ljubljana /zakoniti zastopnik. Alenka Pogačar/

Evropski parlament je leta 2016 s sprejel uredbo o varstvu osebnih podatkov bolj zanana kot GDPR. Omenjena uredba, ki je začela veljati 25.5.2016, in mora biti v uporabi, najkasneje do 25.5.2018. zelo natančno opredeljuje zahteve spoštovanja pravic posameznikov v zvezi z osebnimi podatki, obveznosti upravljavcev in obdelovalcev osebnih podatkov ter postopkov v primeru kršitev in zlorab. Vsaka država, ki je članica evropske unije, je dolžna sprejeti zakone, kateri so usklajeni z omenjeno uredbo. Zakon o varovanju osebnih podatkov II, ki je še v fazi ratifikacije. Trenutno imamo v Slovenij malo starejši zakon, ki pa je že do neke mere usklajujen z evropsko uredbo..

Zaradi posebne in občutljive narave naše dejavnosti, ker spoštujemo vašo zasebnost in v skladu s predpisi ( ZVOP-2, Ur.l. RS št 94/07 in GDPR) smo se v Fizioterapiji Pogačar, odločili za prilagoditev poslovanja za zagotovitve in vzdrževanja skladnosti z Uredbo in bodočim ZVOP-2.

Prepričani smo, da je spoštovanje varstva osebnih podatkov ter skladnost z veljavno zakonodajo v skupnem interesu vseh nas. Zato vas prosimo za razumevanje in sodelovanje.

Ob naročanju, zbiranju informacij in ob uporabi naših storitev nam zaupate svoje osebne podatke. Fizioterapija Pogačar, kot upravljalec osebnih podatkov sam in/ali s pomočjo pogodbenihobdelovalcev zbira, obdeluje in hrani vaše osebne podatke za nemoteno opravljanje naše dejavnosti. Vse je skladno z zakonodajo o ZVOP /http://www.ip-rs.si/zakonodaja/

Fizioterapija Pogačar ni odgovorna za občasno nedelovanje spletne strani, za morebitno netočnost informacij, kot tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali napačnih informacij. Pridržujemo si pravico do sprememb objav na svojih straneh.
Sledimo novostim in izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.
Ko izpolnete obrazec oz., ko pošljete e-sporočilo, v sistem vnesete svoje ime in priimek, e-poštni naslov, telefonsko številko, skratka podatke , ki omogočajo medsebojno komunikacijo. Za nemoteno in pravilno delo se beležijo vaši podatki, ki so zapisani na KZZ, na uradnih listinah /Delovni nalogi/ v čakalnih seznamih in v zdravstvenih kartotekah.
Namen zbiranja podatkov na spletni strani www.fizioterapijacrnuce.si je poslovne narave, kamor sodi obveščanje o možnih terminih za terapijo, o aktualnih čakalnih dobah v naši ambulanti, spreminjanju terminov, obveščanju o odsotnosti, o delovnem času in o novostih. Komunikacija je individualna in se vas ne uvršča v nobeno e-poštno listo.
Posredovani osebni podatki se hranijo oz ostajajo in uporabljajo le toliko časa, kot je potrebno za dosego namena in sledenja. Osebni podatki se v Fizioterapiji Pogačar ne uporabljajo v namene neposrednega trženja, prav tako jih ne posredujemo tretjim osebam. Vpogled imajo lahko le izvajalci spletne strani, ki pa so zavezani varovati osebne podatke. Zbrani osebni podatki se hranijo le na območju RS. Čas hranjenja podatkov osnovne zdravstvene dokumentacije in ambulantne fizioterapije in rehabilitacije je 15 let
V izjemnih primerih imajo vpogled v vaše osebne podatke, skladno z zakonom, državni in varnostni organi, če podajo uradno zahtevo.
Posameznik ima vse pravice, ki izhajajo iz zakonodaje.
V Fizioterapiji Pogačar spoštujemo zasebnost in v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljamo, da vaše osebne podatke lahko zbirajo, obdelujejo in hranijo le naši pogodbeni partnerji. Vsi zdravstveni delavci pa varujemo podatke o zdravstvenem stanju , vzrokih, posledicah in zdravljenju z največjo mero skrbnosti.